6 สัญญาณของการมี Self-awareness ต่ำ ใครเป็นรีบแก้ด่วน | Mission to the Moon EP.937

481

ทักษะใหม่ในที่จำเป็นอย่างมากในอนาคต คือ Self-awareness สูง เป็นทักษะที่เราสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีเพราะอะไร รวมไปถึงสามารถรับมือกับความกังวลที่จะเกิดขึ้นได้

#MissionToTheMoonPodcast