6 วิธีเคลียร์ To Do List ให้สำเร็จในวันที่ไม่อยากทำงาน | MM EP.1262

PODCASTMISSION TO THE MOON6 วิธีเคลียร์ To Do List ให้สำเร็จในวันที่ไม่อยากทำงาน | MM EP.1262

ยิ่งต้องทำงานที่บ้านมาเป็นเวลานาน เรายิ่งรู้สึกอิดโรย
หลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
และใช้เวลานานมาก ในการทำแต่ละอย่างให้สำเร็จ
เพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอย่าง ‘แรงจูงใจ’
กลับเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้

แล้วเราจะได้มาซึ่งแรงจูงใจได้อย่างไร? ลองมาฟัง
6 วิธีสร้างแรงจูงใจ เคลียร์ To Do List
ให้สำเร็จในวันที่ ‘ไม่อยากทำงาน’ กันดีกว่า

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#motivation
#softskill