5M EP.948 | ประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม?

PODCAST5 MINUTES5M EP.948 | ประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม?

ในช่วงเวลาเช่นนี้ หลายๆ คนเริ่มสิ้นหวัง เริ่มมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ นักเรียน นักศึกษา ทำให้เกิดคำถามต่อความเป็นไปของประเทศว่าประเทศของเราจะ ‘เปลี่ยนแปลง’ ได้จริงไหม? เพราะว่า ‘อนาคต’ ของพวกเขา ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นไปของประเทศด้วย.. ไปร่วมรับฟังความเห็นของคุณรวิศได้ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

Advertisements

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements