ฝึกใช้ชีวิตแบบ Routine อย่างไรให้ชิน เมื่อต้อง Work from Home | 5M EP.896

PODCAST5 MINUTESฝึกใช้ชีวิตแบบ Routine อย่างไรให้ชิน เมื่อต้อง Work from Home | 5M EP.896

เมื่อต้อง Work from Home หลายๆ คนต้องอยู่แต่ที่บ้าน ตื่นมาก็ทำกิจวัตรเดิมๆ เลิกงานก็อยู่กับที่เดิมๆ บางทีก็รู้สึกไม่ชินเมื่อต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ทุกวันทุกวัน แถมบางทียังรู้สึกจัดการชีวิตไม่ได้ เวลางานกับเวลาส่วนตัวก็มาปะปนกันตลอด ทำให้ชีวิตตึงเครียดและกดดัน จะทำอย่างไรดี?

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast