5 กลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่น่าจับตามองในปี 2564 | Mission To The Moon EP.1031

32

หลังจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นการพิสูจน์ว่าเราทุกคนสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายและข้อจำกัดมากมาย และ COVID-19 ก็ถือเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างคนและองค์กรไปโดยสิ้นเชิง

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast