3 เทคนิคการฝึกสมาธิให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด | 5 Minutes Podcast EP.728

153

3 เทคนิคการฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นการนับตัวเลขหรือตัวอักษรไปข้างหน้าและถอยกลับหลัง การปรับเปลี่ยนโฟกัสไปกิจกรรมอื่นให้ได้เมื่อจำเป็น และการจดจ่อกับปัจจุบัน แม้จะทำได้ยากและต้องอาศัยเวลา แต่หากทำได้ ทำอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างยิ่ง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast