15 เรื่องเล็กๆ ที่อาจจะทำให้คนไม่ชอบคุณโดยคุณไม่รู้ตัว | Mission To The Moon EP.1056

155

บทความจาก Mind Cafe ได้พูดถึง 15 การกระทำเล็กๆ ที่คุณปฎิบัติต่อผู้อื่น ที่มันจะส่งผลให้คุณดูไม่ดีและอาจจะทำให้คุณเองเกิดความรู้สึกชอบตัวเองน้อยลงโดยบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ว่าได้แสดงพฤติกรรมในแง่ลบที่ส่งผลร้ายต่อตัวคุณเอง

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements