12 ทักษะ Super Soft-Skill ที่คนประสบความสำเร็จมีเหมือนกัน

1444

บทความ 12 นิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จนี้มาจาก success.com ถูกเขียนโดย ดร.ทราวิส แบรดเบอร์รี่ (Dr.Travis Bradberry) ได้พูดถึงแกนหลักของแนวคิดที่ว่าความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากสติปัญญาทางด้านอารมณ์ (Emotional intelligence) มากกว่าสติปัญญาทางด้านอื่น

TalentSmart ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้าน EQ ชั้นนำของโลก ให้บริการกับบริษัทใน Fortune 500 กว่า 75% ได้ทำการสำรวจคนที่ประสบความสำเร็จมากๆ (Ultra-successful people) พบว่าคนเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น 90% ของคนเหล่านี้มีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้สามารถทำจิตใจให้โฟกัส สงบ และมีประสิทธิผลได้ดีกว่าคนปรกติทั่วไป

ซึ่งก็เป็นลักษณะของคนที่มีความเป็น Super Soft-Skill คือ บุคคลที่มีทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ยังรวมไปความสามารถด้านการสร้างแรงจูงใจคนอีกด้วย

โดยคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จจะมีทักษะ Super Soft-Skill 12 ประการดังต่อไปนี้

 

1. พวกเขาใจเย็น

Advertisements

Ta12 02

คนเหล่านี้มีความใจเย็นเพราะจะคอยสังเกตและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองตลอดเวลา และจะใช้ความสามารถนี้ในการฝึกควบคุมตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่เป็นใจขึ้น พวกเขาจะพยายามสงบนิ่ง สิ่งที่คนเหล่านี้เข้าใจคือ ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม เดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เหมือนที่ฝรั่งชอบพูดว่า เดี๋ยวมันจะผ่านไป (This too shall pass) สิ่งที่พวกเขาทำได้คือปรับตัว พยายามเข้าใจมัน และพยายามควบคุมตัวเองให้ได้

 

2. พวกเขามีความกระหายอยากเรียนรู้ตลอดเวลา

Ta12 03

พวกเขาพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกทาง ยินดีที่จะถามคำถามโดยไม่กลัวว่าจะทำให้พวกเขาดูไม่ฉลาดหรือเปล่า พวกเขาจะแสวงหาความรู้จากการอ่านและการเรียนตลอดเวลา พวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนจะนำมาซึ่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เสมอ

 

3. พวกเขาคิดตรึกตรองอย่างดีเวลาจะทำอะไร

Ta12 04

คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะมีการคิดอะไรอย่างเป็นระบบ มีการหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ แม้ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะอาศัย “กึ๋น” ในการตัดสินใจเยอะ แต่จากข้อมูลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วคนเหล่านี้มีระบบการคิดที่เป็นตรรกะและเป็นระบบ (systematic) มาก

 

4. พวกเขาจะพูดและแสดงออกด้วยความมั่นใจเสมอ

Ta12 05

คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะไม่ค่อยพูดคำว่า “ไม่แน่ใจ” “ไม่ชัวร์” ให้ได้ยินบ่อยๆ แต่พวกเขาจะพูดด้วยความแน่วแน่ เพราะพวกเขารู้ว่าคนไม่อยากฟังคนที่พูดอะไรที่ไม่มั่นใจ เอาแน่เอานอนไม่ได้ คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำ และผู้นำต้องมั่นใจที่จะตัดสินใจแม้บางทีมันอาจจะผิดบ้างก็ตาม

 

5. พวกเขาใช้ภาษากายและโทนเสียงในเชิงบวก

Ta12 06

คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ นั้นไม่ได้สนใจเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่ยังสนใจโทนเสียง วิธีการพูด และการแสดงออกของภาษากาย เช่น การมองตาคู่สนทนา พยักหน้าเมื่อเห็นด้วย ฯลฯ ท่าทางการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความรู้สึกของผู้ฟัง เหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอมักสอนกันเสมอว่า “วิธีการนำเสนอ” นั้น บางครั้งสำคัญกว่าเรื่องที่จะ “นำเสนอ” เสียอีกมันมีคำพูดของ มายา แองเจโล (Maya Angelou) อันนึงที่บอกว่า

“ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำ แต่พวกเขาจะจดจำสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึก
มายา”- แองเจโล

 

6. พวกเขาสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีเสมอ (First impression)

Ta12 07

งานวิจัยจากหลายสำนักบอกว่า คนมักจะตัดสินอีกฝ่ายจากเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเจอหน้ากันครั้งแรก และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของการคุยกันทั้งหมดเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดในเสี้ยววินาทีนั้นเกี่ยวกับคู่สนทนาของตัวเองนี่เป็นความจริงที่โหดร้ายครับแต่มันก็คือความจริง

คนที่ประสบความสำเร็จอยากสูงรู้ความจริงอันน่ากลัวนี้ พวกเขาจึงมีสติและตั้งใจในการสร้างความประทับใจแรกที่ดีตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การไหว้ หรือ รับไหว้ที่ดูตั้งใจ ไม่ทำแบบขอไปที ถ้าเป็นการเจอกับชาวตะวันตก การจับมือทักทายกันจะจับมืออย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่ทำแบบเหยาะแยะ รวมไปถึงการแต่งกายและกริยามารยาทที่เข้ากับกาลเทศะและสถานที่เสมอ อันนี้รวมไปถึงการส่งอีเมลที่ถูกกาลเทศะ หรือการตั้งใจทำจดหมายสมัครงานที่ดูมืออาชีพมากๆด้วย

 

Advertisements

7. พวกเขาจะหาชัยชนะเล็กๆ ให้ตัวเอง

Ta12 08

คนที่ประสบความสำเร็จชอบแข่งขันกับตัวเอง และชื่นชมกับชัยชนะแม้เป็นชัยชนะเพียงเล็กๆน้อยๆ ชัยชนะเล็กน้อยนี่เองสร้างตัวรับแอนโดรเจน (Androgen Receptors) ให้กับสมองส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรางวัลและแรงจูงใจ การเพิ่มตัวรับแอนโดรเจนส่งผลต่อเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งจะไปเพิ่มความมั่นใจและความอยากที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตต่อไป

เมื่อเราได้รับชัยชนะเล็กต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ความมั่นใจที่ว่านี้อาจจะอยู่ต่อได้เป็นเดือนๆ เลยทีเดียว ชัยชนะเล็กๆ เหล่านี้บางทีเป็นเรื่องที่เล็กมาก เช่น การตื่นเช้าเพื่อไปออกกำลังกายติดต่อกันให้ได้สองสัปดาห์ติดต่อกัน ก็สามารถจะทำให้เกิดผลนี้ได้แล้ว

 

8. พวกเขาเข้าใจความกลัวและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการมัน

Ta12 09

พวกเขาเข้าใจว่าความกลัวนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าจินตนาการที่เราสร้างไปเอง หรือที่ฝรั่งชอบพูดกันว่าสิ่งเดียวที่ควรกลัวก็คือ “ความกลัว” นั่นแหละ (The only thing to fear is fear itself)
ความกลัวเป็นทางเลือก เป็นจินตนาการ แต่ความอันตรายเป็นของจริง คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะสามารถแยกของสองอย่างนี้ออกจากกันได้เป็นอย่างดี

คนที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงำพวกเขา แต่จะทำยังไงก็ได้ให้สามารถก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นไปได้ จริงๆ แล้วหลายคนเสพติดความสุขที่ได้จากการก้าวข้ามความกลัวของตัวเองด้วยซ้ำไป

 

9. พวกเขามีความหนักแน่น อ่อนโยน และเข้าถึงได้ง่าย

Ta12 10

ถ้าคุณเคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จมากๆ คุณจะเข้าใจคำนี้เป็นอย่างดี คนที่ประสบความสำเร็จจะดูไม่หยิ่ง น่ารัก ไม่ถือตัว เข้าถึงง่าย อ่อนโยน แต่ในขณะเดียวกันก็ดูมีความหนักแน่น แข็งแกร่ง พูดง่ายๆ คืออ่อนโยนแต่เข้มแข็งนั่นเอง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พวกเขาเข้าถึงง่ายและมีบุคลิกที่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบ ทำให้พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเอง

 

10. พวกเขาส่วนใหญ่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

Ta12 11

คนเหล่านี้เชื่อว่าความซื่อสัตย์ แม้อาจจะทำให้ชีวิตเขาลำบากหน่อยในช่วงแรกๆ อาจจะทำให้รวยช้าหน่อย แต่ในระยะยาวแล้วชีวิตพวกเขาจะดีกว่าหากเขายึดถือความซื่อสัตย์และคุณธรรมเหล่านี้ เพราะความไม่ซื่อสัตย์และการโกหกหลอกลวงจะตามกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอย่างเจ็บแสบที่สุดในภายหลัง

 

11. พวกเขามีความกตัญญู

Ta12 12

คนเหล่านี้รู้ว่าความสำเร็จของพวกเขานั้นนอกจากจะมาจากความหลงใหล (Passion), ความอดทน, และความพยายามอย่างหนักของตัวเองแล้ว คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง คู่ค้า ลูกค้า ที่ปรึกษา ฯลฯ ต่างก็มีส่วนในความสำเร็จนี้เช่นกัน และไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คนเหล่านี้เป็น “ผู้มีพระคุณ” กับเขา

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณเหล่านี้ และจะหาทางตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อเสมอ

 

12. แม้พวกเขาทะเยอทะยานแต่ก็ขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่

Ta12 13

ความสามารถในการพอใจและขอบคุณกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้น ทำให้เมื่อพวกเขาพบกับสิ่งแย่ๆ ในชีวิต พวกเขาจะยังมีพลังบวกเพื่อบอกกับตัวเองว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีของที่ตัวเองมีอยู่ ทำให้พวกเขามีแรงที่จะพาตัวเองลุกขึ้นและเดินหน้าสู้กับปัญหาต่อไปได้ จะสังเกตได้ว่าคนเหล่านี้จะไม่เศร้ากับเรื่องอะไรนานๆ เพราะเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขายังมีอยู่มากๆ

ทัศนคติและแนวคิดเหล่านี้สามารถปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเพื่อทำให้เรามีโอกาสสำเร็จได้เหมือนคนเหล่านี้เช่นกัน

 

Advertisements