10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ ชีวิตวิถีใหม่ | Mission to the Moon EP.991

138

10 เทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมธุรกิจและวิถีชีวิตจากงาน Thailand tech show 2020 ผลงานวิจัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ทั้งผลิตภัณฑ์เช่น วัคซีน COVID-19 หรือผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast