VIDEO AI THAI SMART 10 สิ่ง AI รอบตัวที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น | AI Thai Smart EP.3

10 สิ่ง AI รอบตัวที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น | AI Thai Smart EP.3

ชวนทุกคนมาสังเกตสิ่งรอบตัวว่าในชีวิตประจำวันเรามีสิ่งไหนที่เป็น AI บ้าง และ AI ได้เข้ามามีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในรูปแบบไหนรวมถึงมาพูดถึงข้อดีของ AI ที่ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นอย่างไร?

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต