10 สายงานที่ตลาดต้องการและปริมาณเงินเดือนปี 2564 | Mission To The Moon EP.1085

294

JobDB ได้ “รายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564” (Salary Report 2021) ถึง 10 อันดับว่าสายงานไหนที่ตลาดต้องการตัวมากที่สุด รวมถึงอัตราเงินเดือนต่ำสุด-สูงสุดของแต่ละสายงานในปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

Advertisements


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements