10 นิสัยเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ | Mission To The Moon EP.1033

149

แนวคิดของ 30 Habits (You Can Build in Less Than 10 Minutes a Day) That Have A Huge Return On Life” โดย Thomas Oppong ได้อธิบายถึง 10 การกระทำเล็กๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจากเดิม

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast