VIDEOMISSION NEWS1 วันกับนายกตู่ลงพื้นที่ชัยภูมิ - น้ำท่วมทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวัง | Mission News 29 ก.ย 21

1 วันกับนายกตู่ลงพื้นที่ชัยภูมิ – น้ำท่วมทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวัง | Mission News 29 ก.ย 21

อัปเดตข่าว Mission News LIVE! ประจำวันพุธที่ 29 กันยายน 2021
.
.
[ในประเทศ] 1 วันกับนายกตู่ลงพื้นที่ชัยภูมิ – น้ำท่วมทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวัง
[ต่างประเทศ] วิจัยชี้ในอนาคต เด็กรุ่นใหม่ยังต้องเจอภัยพิบัติมากกว่าแต่ก่อนถึง 7 เท่า
[ต่างประเทศ] จีนสร้างสถานที่กักตัวขนาด 5,000 ห้อง รองรับการเปิดประเทศ
.

ผู้ดำเนินรายการ :แจ็ค พัชรดนัย  ถิรติ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต