ไร้ความสามารถแต่ไม่รู้ตัว | 5 Minutes Podcast EP.756

54

บ่อยครั้งความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความมั่นใจที่มากกว่าความรู้ โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถน้อยที่สุดมักตกเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความมั่นใจ คิดว่าตัวเองเก่งกว่าความเป็นจริง แต่จะมีสถานการณ์ใดบ้าง ไปติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast