ไม่เห็นด้วยกับหัวหน้า แต่ก็ไม่กล้าแย้ง ควรทำอย่างไร? | 5M EP.850

PODCAST5 MINUTESไม่เห็นด้วยกับหัวหน้า แต่ก็ไม่กล้าแย้ง ควรทำอย่างไร? | 5M EP.850

ความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ
แต่การพูดออกไปให้อีกฝ่ายรับรู้
กลับกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด
ยิ่งอีกฝ่ายเป็นหัวหน้าก็ยิ่งไม่กล้าพูด

ทว่าอย่าให้ความกลัวทำให้เราไม่พูดความจริง
เพียงแค่ต้องมีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร
เพราะการเห็นแย้งไม่ใช่แค่พูดออกไป
แต่เป็นการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกัน

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast