ได้ใหม่ ลืมเก่า | Boss’s Eye-View EP.4

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWได้ใหม่ ลืมเก่า | Boss's Eye-View EP.4

คุยเรื่องการให้สวัสดิการ (โดยเฉพาะเงินเดือน) ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างพนักงานที่อยู่มาก่อน กับพนักงานใหม่ ว่าทำไมจึงได้เงินเดือนมากกว่า

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast