ในการสร้างองค์กร ระบบกับคนอะไรสำคัญกว่ากัน? | 5M EP.952

PODCAST5 MINUTESในการสร้างองค์กร ระบบกับคนอะไรสำคัญกว่ากัน? | 5M EP.952

ในการสร้างองค์กร สองสิ่งที่มักจะมาด้วยกันคือ ‘ระบบ’ และ ‘คน’ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญ ‘ระบบ’ ให้ความเป็นแบบแผนให้กับองค์กร ส่วน ‘คน’ ก็เป็นเหมือนฟันเฟืองขององค์กร แล้วถ้าต้องโฟกัสกับอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรจะสำคัญกว่ากันล่ะ? ไปหาคำตอบได้ใน 5M EP. นี้!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast