‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล | Mission News Insider 31 ก.ค. 21

PODCAST MISSION NEWS INSIDER ‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล | Mission News Insider 31 ก.ค. 21

สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2521
.
‘โอลิมปิก’ การแข่งกีฬาที่มากกว่าแค่ผลรางวัล
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast
#Olympics