VIDEOMISSION NEWSโลกร้อนอาจทำประเทศเหล่านี้หายไป! |Mission News 10 ส.ค. 21

โลกร้อนอาจทำประเทศเหล่านี้หายไป! |Mission News 10 ส.ค. 21

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2021
.
[ในประเทศ] ยกเลิกแล้ว ข้อกำหนดห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว
[ต่างประเทศ] ข้อมูลจากอิสราเอลชี้ วัคซีนยังมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการเสียชีวิต
[ต่างประเทศ] บางประเทศอาจหายไปในศตวรรษที่ 21 หากอุณหภูมิโลกแตะ 1.5 °C
.
ผู้ดำเนินรายการ: แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews
#โควิด

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต