โลกจริง สู่ “โลกเสมือน” | 5 Minutes Podcast EP.763

48

ในเทศกาลโอบง (Obon) คนญี่ปุ่นจำนวนมากจะแสดงการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการเดินทางไปสุสานเพื่อทำความสะอาดหลุมฝังศพและเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ แต่ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ พวกเขาจะทำอย่างไร การขึ้นชื่อเรื่องประเทศแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จะทำให้พวกเขานำมาปรับใช้ได้มากแค่ไหน ไปติดตามกัน

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast