VIDEOMISSION TO THE MOON'โรช' ฉีกกฎการทำงานแบบเก่า เพื่อให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น | MM EP.1246

‘โรช’ ฉีกกฎการทำงานแบบเก่า เพื่อให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น | MM EP.1246

เรากำลังอยู่ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
การเข้ามาของโควิด-19 อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง
แต่ประเด็นในเรื่องสุขภาพนั้นมีอีกหลากหลายเรื่องราว
โดยเฉพาะการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ
.
“โรช” บริษัทยาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีบทบาทสำคัญ
ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรมของโลก
จึงปรับแผนเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานขององค์กร
.
โดยเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือ
พร้อมผลักดันให้เกิดการเข้าถึงการรักษา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงอันผันผวนของโลกต่อไป
.
มาฟังการสัมภาษณ์พูดคุยกับ “Mr.Farid Bidgoli”
General Manager จาก Roche Thailand
ถึงการปรับตัวที่สร้างความหวังใหม่ๆ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพ
ด้วยความท้าทายในการดูแลสุขภาพคนไทย
ใน Mission To The Moon EP. นี้
.
Sponsored by Roche Thailand

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต