VIDEO ALREADY โฟกัสกับการปล่อยของในสไตล์ ‘THE POWER OF OUTPUT’ | ALREADY EP.2

โฟกัสกับการปล่อยของในสไตล์ ‘THE POWER OF OUTPUT’ | ALREADY EP.2

“Input ทำให้โลกในสมองเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น แต่การสร้าง Output เปลี่ยนโลกในความเป็นจริงได้” คือประโยคหนึ่งจากหนังสือ ‘THE POWER OF OUTPUT ศิลปะของการปล่อยของ’ มาร่วมฟัง 3 นักอ่าน วิเคราะห์ศิลปะของการปล่อยของพร้อมเทคนิคและมุมมองในการสร้าง Output ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสำคัญของการบาลานซ์ Input และ Output ไปด้วยกัน

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต