โชคและความเสี่ยง | Mission To The Moon EP.1048

91

โชคและความเสี่ยงเปรียบเสมือนด้านของเหรียญที่มี 2 ด้าน แต่อยู่ในเหรียญเดียวกัน ถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองความสำเร็จของคน เราจะพบว่าจริงอยู่ที่คนประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการมุ่งมั่นทำงานแต่บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements