VIDEO 5 MINUTES โครงสร้างสังคมมนุษย์บนโลกเป็นอย่างไร?| 5M EP.925

โครงสร้างสังคมมนุษย์บนโลกเป็นอย่างไร?| 5M EP.925


ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เรารู้จักโครงสร้างของสังคมเราดีแค่ไหนกัน หรือเราเคยเกิดคำถามเหล่านี้หรือไม่ว่า โครงสร้างของมนุษย์บนโลกเป็นอย่างไร? มนุษย์มีสัดส่วนเด็กและผู้ใหญ่อย่างไรบ้าง? มนุษย์มีจำนวนกี่คนที่ทำงาน? มีสัดส่วนความร่ำรวยเป็นอย่างไร? ไปหาคำตอบเรื่องโครงสร้างสังคมมนุษย์ ไปกับคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต