แนวโน้มการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ | Mission To The Moon EP.1069

88

ข้อมูลจาก SCBEIC ได้พูดถึงกระแส Work from anywhere ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกหันมาใช้โปรแกรมการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์มากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งโปรแกรมการเดินออนไลน์เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างธุรการเดินทางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements