แนวทางวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ | Boss’s Eye-View EP.39

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW แนวทางวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ | Boss's Eye-View EP.39

แนวทางการทำงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรในยุคอนาคต นอกจากจะต้องเน้นเรื่องจรรยาบรรณแล้ว ต้องสามารถนำจุดแข็งของตัวเองพัฒนาให้บริษัทเติบโตควบคู่กับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast