แนวทางการดูแลสุขภาพใหม่จาก WHO | Mission To The Moon EP.1046

31

รายงานจาก World Economic forum ได้พูดถึงแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ครอบคลุมถึงคนทุกวัยและมีการอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพใหม่ๆ ออกมาด้วย

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast