เศรษฐกิจไทยไม่ดีมากเพียงใด KKP research | Mission To The Moon EP.1064

137

วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ดีเพียงใด? บทความจาก KKP research ประเมิน GDP และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของ Covid-19

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements