เวลาหิวทำให้จดจ่ออะไรได้ยาก | 5 Minutes Podcast EP.729

46

เป็นที่รู้กันดีว่า “เวลาหิว” ทำให้เราจดจ่อกับอะไรได้ยาก ดังนั้น นอกจากความอยากที่จะกินแล้ว ลองปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรารถนา และระบุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ให้ชัดเจน เพื่อท้ายที่สุด เราจะได้มีสมาธิไปกับสิ่งที่ควรทำจริงๆ

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media