เลี่ยงอารมณ์ชั่ววูบ ระหว่างการสนทนาและนินทา | 5 Minutes Podcast EP.726

56

บ่อยครั้งที่อารมณ์ชั่ววูบก็ทำให้เราพูดโดยไม่คิด พูดแทรก หรือซุบซิบนินทาไปถึงคนอื่นได้ ฉะนั้นการฝึกเลี่ยงไม่ให้ทำตามแรงกระตุ้นในใจที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาจึงสำคัญ แม้จะยาก แต่หากทำได้ จะช่วยให้เราเป็นคนที่ “น่าคบ” มากขึ้น

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast