เลิกแค้นฝังหุ่น แล้วให้อภัยกัน | 5 Minutes Podcast EP.710

53

อาการโกรธ เกลียด เคียดแค้นฝังหุ่น นอกจากจะทำให้เราเจ็บปวดใจแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายด้วย ฉะนั้นฝึกให้อภัย ด้วยการปล่อยวาง (ไม่ใช่การลืม) ที่แม้จะยาก แต่หากทำได้ จะพบว่าเราสามารถสร้างความสุขให้ตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นได้

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่