เรียนเมืองนอกหรือเรียนเมืองไทยในยุค COVID-19? | Mission To The Moon EP.1016

35

ร่วมพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อ ว่าในยุค Covid-19 ควรเรียนต่อในประเทศหรือต่างประเทศดี?

สอบถามข้อมูลการเรียนต่อ หลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/35A0MfR

หรือ โทร. 02-700-5000 ต่อ 4344-7 หรือ 092-346-1690

Sponsored by MUIC

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media