เรียนออนไลน์กับเรียนในชั้น | 5 Minutes Podcast EP.762

40

เป็นที่รู้กันดีว่าหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากในชั้นเรียนมาเป็นออนไลน์ แน่นอนว่าจำนวนมากนำไปสู้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ย่ำแย่ลง แต่เพราะอะไร และหากอยากสร้างการเรียนรู้ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบใดบ้าง มาติดตามกัน

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast