เรียนรู้บนเส้นทางแห่งธุรกิจ กับ Tofusan | Boss’s Eye-View EP.14

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWเรียนรู้บนเส้นทางแห่งธุรกิจ กับ Tofusan | Boss's Eye-View EP.14

คุยกับคุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้ง Tofu San คุยเรื่องการก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งผ่านการมองโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast