เรียนรู้การตัดสินใจในช่วงวิกฤตสำหรับ CEO กับ ‘The Hard Thing About Hard Things’ | ALREADY EP.3

PODCAST ALREADY เรียนรู้การตัดสินใจในช่วงวิกฤตสำหรับ CEO กับ ‘The Hard Thing About Hard Things’ | ALREADY EP.3

มาร่วมฟัง 3 นักอ่านพูดคุยถึงหนังสือ “The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers” ซึ่งผู้เขียนคือ Ben Horowitz หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Andreessen Horowittz บริษัทลงทุน VC ชื่อดังแห่ง Silicon Valley ที่มาเปิด How To แบบฉบับล้มลุกคลุกคลานเฉพาะตัว เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก จากการผ่านวิกฤตที่ยากลำบากมาด้วยตัวเอง รับรองว่า “อ่าน แล้ว ดี” จริงๆ!