เริ่มฝึกทักษะ ‘การฟังเชิงรุก’ อย่างไรดี? | 5M EP.929

PODCAST 5 MINUTES เริ่มฝึกทักษะ 'การฟังเชิงรุก' อย่างไรดี? | 5M EP.929

เชื่อว่าอีก Soft Skill หนึ่งที่สำคัญแต่มักจะถูกพูดถึงน้อยกว่าการพูด คือการ ‘ฟังเชิงรุก’ หรือ ‘Active Listening’ เพราะการที่จะดำเนินบทสนทนาไปได้อย่างลื่นไหล มีเพียงแต่การพูดคงไม่พอเท่านั้น แต่ต้องตั้งใจฟังและถามคำถามให้เป็น ไปรับฟังคำแนะนำจากคุณรวิศกันว่า
เราจะฝึกการทำ Active Listening ได้อย่างไร ได้ใน 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast