“เราเที่ยวด้วยกัน” ประชัน COVID-19 ระลอก 2 | Mission to the Moon EP.1001

20

ข้อมูลจาก SCB EIC ได้ทำการวิเคราะห์ว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 แม้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงที่ผ่านมา

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่