เราเชื่อความทรงจำของเราได้แค่ไหน | 5 Minutes Podcast EP.755

28

หลายคนรู้ดีว่าตนมีความสามารถในการจดจำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างจำกัด แต่หากเป็นความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เราจะมีความชัดเจนและเชื่อมั่นว่าเรื่องราวเหล่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เหตุเพราะอะไร ไปติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast