เราจะรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงานได้อย่างไร? | Mission To The Moon Remaster EP.11

78

ประเด็นที่คนทำงานแทบทุกคนต้องเจอ ในการต้องทำงานกับ “คน Toxic” ซึ่งในที่นี้หมายถึง คนที่แผ่พลังลบ จนคนรอบตัวไม่มีพลังงานในการทำงานไปด้วย มาฟัง 3 ข้อที่ควรทำ และ 3 ข้อที่ไม่ควรทำ ในการรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงาน ไปกับ แทป รวิศ และอั้ม ศุภกร ใน Remaster EP. นี้

#TheRemasterProject​ #MissionToTheMoonPodcast