เราจะรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงานได้อย่างไร? | Mission To The Moon Remaster EP.11

144

 

ประเด็นที่คนทำงานแทบทุกคนต้องเจอ ในการต้องทำงานกับ “คน Toxic” ซึ่งในที่นี้หมายถึง คนที่แผ่พลังลบ จนคนรอบตัวไม่มีพลังงานในการทำงานไปด้วย มาฟัง 3 ข้อที่ควรทำ และ 3 ข้อที่ไม่ควรทำ ในการรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงาน ไปกับ แทป รวิศ และอั้ม ศุภกร ใน Remaster EP. นี้

 

 

ผู้ดำเนินรายการ : ศุภกร เทพวิชัยศิลปกุล

#missiontothemoonpodcast
#TheRemasterProject
#missiontothemoon