เมื่อโลกของ “อาหาร” ใหญ่กว่าที่คิด | Boss’s Eye-View EP.42

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW เมื่อโลกของ “อาหาร” ใหญ่กว่าที่คิด | Boss's Eye-View EP.42

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องอบแห้ง เครื่องเทศ และวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

ถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้น
การมองโอกาสของภาคธุรกิจอาหารในอนาคต
เพื่อปรับและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast