VIDEO BOSS'S EYE-VIEW เมื่อโลกของ “อาหาร” ใหญ่กว่าที่คิด | Boss's Eye-View EP.42

เมื่อโลกของ “อาหาร” ใหญ่กว่าที่คิด | Boss’s Eye-View EP.42

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องอบแห้ง เครื่องเทศ และวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

ถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้น
การมองโอกาสของภาคธุรกิจอาหารในอนาคต
เพื่อปรับและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต