เมื่อผู้ใช้กลายเป็นผู้สร้างจากโมเดล User-Generated Content จาก SCB EIC | Mission To The Moon EP.1049

42

รายงานจาก SCB EIC ได้พูดถึงธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง YouTube, Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok ใช้โมเดลธุรกิจรูปแบบ user-generated content ในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าให้แก่ตัวแพลตฟอร์ม

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements