เมื่อกอริลลาแผลงฤทธิ์ | 5 Minutes Podcast EP.744

55

มนุษย์เรามักคิดว่าตัวเองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่ความจริงแล้วอาจเห็นแค่เศษเสี้ยวของการมองครั้งนั้น ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Greeneville ที่พุ่งขึ้นมาชนเข้ากับท้องเรือประมง Ehime Mau ของญี่ปุ่น จนนำไปสู่การเสียชีวิตของลูกเรือและผู้โดยสารรวม 9 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แม้แต่ผู้บัญชาการเรือ USS Greeneville ที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญก็พลาดได้ เพราไม่คาดคิดว่าจะมีเรือลำนั้นอยู่ใกล้ๆ

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast