เพราะเราต่าง จึงห่างกัน | Boss’s Eye-View EP.24

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW เพราะเราต่าง จึงห่างกัน | Boss's Eye-View EP.24

คุยเรื่องความต่างกันของคนในทีม ทำให้ทีมไม่เป็นหนึ่งเดียว เจ้านายจะแก้เรื่องนี้อย่างไร

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast