เฝ้ามองความคิด | 5 Minutes Podcast EP.725

122

บางครั้งการปล่อยให้ใจได้ล่องลอยไปกับสิ่งต่างๆ แล้วคอยเฝ้ามองหรือสังเกตสิ่งเหล่านั้น ก็อาจช่วยให้เราเข้าใจแพทเทิร์นของจิตใจตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งมีผลไปถึงการสงบจิตสงบใจที่รวดเร็วขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกังวล ความกลัดกลุ่มใจ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกผิด

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast