VIDEO 5 MINUTES เป็น Online Creator แต่คนรู้จักน้อย ควรพัฒนาอย่างไรดี? | 5M EP.923

เป็น Online Creator แต่คนรู้จักน้อย ควรพัฒนาอย่างไรดี? | 5M EP.923


ในปัจจุบันตลาด Content Creator นั้นค่อนข้างใหญ่มาก

ทำให้การแข่งขันก็สูงไปตามๆ กัน
แน่นอนว่ามีคนทำแล้วสำเร็จ ก็ต้องมีคนทำแล้วยังไม่เวิร์ก
ทำให้คำถามจากทางบ้านในวันนี้คือ
‘เป็น Online Creator แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ควรจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง?’
.
ไปรับฟังคำตอบและคำแนะนำกับคุณรวิศ
ไปพร้อมๆ กันได้ใน 5M EP. นี้!
.
.

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต