เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี ใช้ได้ทุกสถานการณ์! | MM Remaster SS2 EP.40

PODCASTREMASTERเทคนิคการตั้งคำถามที่ดี ใช้ได้ทุกสถานการณ์! | MM Remaster SS2 EP.40

การสนทนาที่ต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะเกิดความต่อเนื่อง ลื่นไหล และได้เรื่องราวตามต้องการ ก็ต่อเมื่อเราตั้งคำถามที่ดีในการสนทนานั้นได้ แต่ทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน โดยเฉพาะการถามคำถามแบบปลายเปิด ลองมาดู 8 คำถามที่จะช่วยให้คุณเป็นนักตั้งคำถามที่ดี กับ อั้ม ศุภกร ใน MM Remaster EP. นี้

 

ผู้ดำเนินรายการ : ศุภกร เทพวิชัยศิลปกุล

#missiontothemoonpodcast
#TheRemasterProject
#missiontothemoon