เทคนิคการตลาดโดยใช้หลักจิตวิทยา Social Proof | Mission To The Moon Remaster EP.6

31

ทำมาร์เก็ตติ้งให้ปังด้วย ‘Social Proof’ Social Proof เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา ที่ผู้คนเข้าใจว่าการกระทำของคนอื่นๆ เป็นพฤติกรรมที่ควรทำในเหตุการณ์นั้นๆ และถูกนำมาใช้เป็นหลักในการทำการตลาดเช่นกัน มาฟังกันว่า หลักการของ Social Proof มีอะไรบ้าง และเราจะนำมาปรับใช้กับงานของเราได้อย่างไร ใน MM Remaster EP. นี้ กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, Founder และ อั้ม ศุภกร, General Manager

#TheRemasterProject #MissionToTheMoonPodcast