เติมพลังให้เช้าวันนี้ดีกว่าเดิมกับ ‘โธมัส พิชเยนทร์’ | Podcast Longplay เจ็ดโมงครึ่ง

67

เจ็ดโมงครึ่งของทุกวันในช่วง Mission Daily Report จะมีข้อคิดดีๆ จาก Reporter สับเปลี่ยนมาเล่าเรื่องราวดีๆ พร้อมข้อคิดเตือนใจ เพื่อให้เช้าแต่ละวันเต็มไปด้วยพลังงานดีๆ พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ให้ดีที่สุด
.
ฟังเรื่องราวดีๆ กันแบบ Longplay กับ 11 เรื่องที่จะช่วยเติมพลังให้เช้าวันนี้ดีกว่าเดิมกับ ‘โธมัส พิชเยนทร์’

0:00 The Winning of The Fall | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=igJhA…

11:12 Wind Beneath My Wings | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i0YpC…

22:33 When Life Is Tough | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i3DYQ…

32:34 The Alternative Ability EP.1 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AmEBm…

46:18 The Alternative Ability EP.2 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XljU1…

58:24 The Alternative Ability EP.3 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Rd-v…

01:05:17 Key Takeaway IL MARE | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bDLiI…

01:09:47 What We Learned From Disney EP.1 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=73Ha_…

01:23:22 What We Learned From Disney EP.2 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tE9bm…

01:30:04 What We Learned From Disney EP.3 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dLLJQ…

01:42:59 Choose Who You Want to be for 2021 | เจ็ดโมงครึ่ง
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XiAPz…


#MissionToTheMoonPodcast
#MissionDailyReportPodcast
#เจ็ดโมงครึ่ง

Advertisements
Advertisements