เด็กจบใหม่ปีนี้จะหางานยังไงดี? | 5M EP.849

PODCAST5 MINUTESเด็กจบใหม่ปีนี้จะหางานยังไงดี? | 5M EP.849

นับแต่โควิดระบาดในปี 2020
เศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย
อัตราการจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

การหางานกลายเป็นเรื่องลำบาก
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กจบใหม่
ที่ไม่รู้ว่าต้องจะเริ่มต้นยังไง
กับชีวิตการหางานในช่วงนี้

มาฟังวิธีว่าต้องเตรียมตัวสมัครงานอย่างไร
ให้เป็นเรื่องง่ายและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast